เกี่ยวกับเรา

               บริษัท เอสซี เมทัล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หรือ เดิม คือ         ร้านเจริญโลหะ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2523 จนถึงปี2556

และต่อมาได้ ทำการเปลี่ยนแปลงจากร้านค้ามาจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท 

 

               ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทั้งรูปแบบร้านค้าและรูปแบบบริษัท ผู้บริหารได้ทำการขยายกิจการร่วมทั้งปรับปรุง พัฒนา สินค้าและบริการมาโดยตลอด เพื่อให้ทันกับการเติบโตของธุรกิจ โดยได้เพิ่มทั้งปริมาณสินค้า ความหลากหลายของตัวสินค้า และปริมาณสต๊อกสินค้า เพื่อรอบรับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่มาซื้อสินค้าและใช้บริการจะต้องไม่ผิดหวังทั้งราคา คุณภาพ และปริมาณสินค้าที่ต้องการ 

Visitors: 67,569