ทองแดง Copper JIS H3250 C1100

ทางบริษัทจำหน่ายทองแดง มาตราฐานเกรด JIS H3250 C1100 ซึ่งเป็นเกรดอุตสาหกรรมที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่น งานกลึงชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อะไหล่รถยนต์ ส่วนประกอบในเครื่องจักร อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมชุบงานปั้มขึ้นรูป งานแม่พิมพ์ เป็นต้น

ทองแดงเพลา (Copper Solid Bar) 

  - ทองแดงเส้นกลม (Copper Round Bar)
  - ทองแดงเส้นสี่เหลี่ยม (Copper Square Bar)
  - ทองแดงเส้นแบน (Copper Flat Bar)   

ท่อทองแดง (Copper Tube)

ทองแดงอาร์ค (Copper Arc) grade EK3

 

COPPER

Materials Specification:
Japanese Standard : JIS H3250 C1100

Chemical Composition:
Cu : min 99.90 % Purity


Typical Mechanical Properties:

- Ultimate Tensile Strength 19 Tons/In2.
- Typical Hardness: 100
- 0.1% Proof Stress: 16 Tons/In2
- Electrical Conductivity I.A.C.S @ 68ºF: 100%
- Elastic coefficient: 12000 kg/mm2
- Melting point: 1083 ºC 

Characteristics:
- Copper is one of the better metal conductor of electricity. It’s exceptional strength, ductility and resistance to creeping and corrosion makes it the preferred and safest conductor for building wiring. It is also the material of choice for plumbing, taps, valves and fittings as well as the ideal material used in the moulding industries.
- They are drawn from raw materials of highest quality and each bar goes through a rigorous quality control program in which each is inspected and electronically tested to ensure consistently top quality.
- Very popular in Precision Engineering Industries (Mould Makers).
- Being practically immune to atmospheric corrosion, Copper is also the obvious choice for roofing, guttering, downpipes, dampcoursing and etc.

Profiles Available:
Round Bar
Square Bar
Flat Bar


 • DSCN7953.JPG
  บริษัทจำหน่ายทองแดงเส้นกลมตามขนาดดังตาราง ทองแดงเพลาเส้นกลม ขนาด Kg/m. ขนาด Kg/m. 1/4" 0.30 1 1/2" 10.20 5/16” 0.46 1 5/8” 12.40 ...

 • cs1.jpg
  บริษัทจำหน่ายทองแดงเส้นสี่เหลี่ยมตามขนาดดังตาราง ทองแดงรีดเส้นสี่เหลี่ยม กว้าง หนา Kg/m. 1/2" 1/2" 1.46 5/8” 5/8” 2.26 3/4" 3/4" 3....

 • ct.jpg
  บริษัทจำหน่ายทองแดงเส้นแบนตามขนาดดังตาราง ทองแดงรีดเส้นแบน กว้าง หนา Kg/m. กว้าง หนา Kg/m. กว้าง หนา Kg/m. 1/2" 1/8” 0.38 2” 1/8” 1...

 • copper sheet 1.jpg
  ทางบริษัทมีจำหน่ายทองแดงแผ่นตามขนาดต่างๆ ดังนี้ ทองแดงแผ่น ขนาด เบอร์ (Oz.) หนา (มิล.) น้ำหนัก (กก.) 12”x48” 3 0.109 0.40 14”x48&rdqu...

 • ek 1.jpg
  บริษัทจำหน่ายทองแดงอาร์คตามขนาดดังตาราง ทองแดงอาร์ค (ARC EK2) ขนาด Kg/m. 1/2" 1.10 5/8” 1.80 3/4" 2.50 7/8” 3.50 1” 4.50 1 1/4" 7.20 ...
Visitors: 70,237