ทองแดงอาร์คEK2

บริษัทจำหน่ายทองแดงอาร์คตามขนาดดังตาราง

ทองแดงอาร์ค (ARC EK2)

ขนาด

Kg/m.

1/2"

1.10

5/8”

1.80

3/4"

2.50

7/8”

3.50

1”

4.50

1 1/4"

7.20

1 1/2"

10.20

2”

18.10

 **น้ำหนักโดยประมาณ

Visitors: 70,237